Praktijk- en gezondheidsinfo
Home
gezondheidsinfo
alfatraining
lichaam en geest
Afa-algen
Materia medica (medicijnenleer)
Zilver / Goud
Ginseng
Cordyceps / Ling zhi
Zwavel / NAC / MSM
Kruidenrecepten

Handacupunctuur Home : meridianen, ziekteontwikkeling, zelfhulp

Meridiaankaarten enz.
Hieronder vindt u een aantal overzichtskaarten van de hand met de daarop lopende meridaanen.
De bovenste kaart is de rugzijde van de hand.
De onderste kaart is de binnenzijde van de hand.
De loop van de meridianen in de hand komt overeen met de anatomie van de klassieke meridianen op het lichaam. 
Het aantal punten per meridiaan verschilt echter in vergelijking met de anatomie van de klassieke acupunctuur meridanen. Toch is er een grote overeenkomst met de eigenschappen van de punten die op dezelfde anatomische plaats zitten van de klassieke meridianen op het lichaam.
Bijv. Did4 in de klassieke acupunctuur komt overeen met het punt D3 in de handacupunctuur. Het klassieke punt Did11 komt overeen met het handpunt D7.
De meridianen worden aangeduid met een letter.
A. De conceptieneridiaan.
B. De gouverneurmeridiaan.
C. Longmeridiaan.
D. Dikkedarmmeridiaan.
E. Maagmeridiaan.
F. Miltmeridaan.
G. Hartmeridaan.
H. Dunnedarmmeridiaan.
I.  Blaasmeridiaan.
J. Niermeridaan.
K. Hartconstrictormeridiaan.
L. Drievoudige verwarmermeridiaan.
M. Galblaasmeridiaan.
N. Levermeridaan
De eigenschappen van de meridianen op de hand komen overeen met de Chinese klassieke acupunctuurmeridianen.
De belangrijkste kwaliteiten van de klassieke Chinese acupunctuurmeridianen
De Blaasmeridiaan vormt een opslagplaats voor de vitale energie voor het moment dat we die nodig hebben, hij vormt zo de hemel die ons kan sturen onze ideeen kan vasthouden en ons staande kan houden.
De Galblaasmeridiaan staat vooral voor moed en daarnaast voor gerechtigheid en inzicht. Hij geeft moed om onze grens te stellen aan toelaatbaarheid. De galblaasmeridiaan beheerst ook de functies van de hersenen en het beenmerg(de zetel van het afweersysteem en de bloedvorming). De galblaasmeridaan geeft initiatief om orde te scheppen in uw leven. Hij is de generaal en zijn uitvoerder is het leger die vooral gesymboliseerd wordt door de lever.
De Levermeridiaan staat voor initiatief, planning, ondernemen, actie en doet dat onder leiding van de galblaas. De lever ruimt de ongewenste zaken die binnen in het bloed gekomen zijn op. De lever helpt deze manier mee het onzuivere af te breken en het bloed op te bouwen, tevens zorgt de leverenergie door middel van het centrale zenuwstelsel voor de vaatverwijding op de plaatsen waar bloed nodig is om werk te verrichten.
De Niermeridiaan is het centrum van onze wil. De niermeridaan beheerst ook het constructieve beginsel, de botten, het zenuwweefsel, het beenmerg, de afweer, de genetische basis.
De Hartconstrictormeridiaan of Pericardiummeridiaan beschermt ons hart tegen de inwerking van shocks en pijn, zoals de lever ons bloed beschermt tegen toxines.
De Drievoudige verwarmermeridiaan onderhoudt onze temperatuur zowel lichamelijk als psychisch. Vormt de som van alle lichamelijke en psychische functies.
De maagmeridiaan is onze bron van verteren en opnemen van zowel voedsel als informatie om onszelf te voeden en anderen, en onszelf vol en verzadigd te voelen. 
De miltmeridiaan transformeert en transporteert. De milt tranformeert zo voedsel en drank in bloed en energie. Het is ook de zetel van ons vermogen tot denken, concentreren, studeren. De milt zorgt samen met de lever voor de opbouw van het bloed.
De dunne darmmeridiaan scheidt het zuivere van het onzuivere. Dit zowel bij voedsel als bij berichten, hij sorteert wat we nodig hebben. Het overbodige wordt met behulp van de dikke darm afgevoerd.
De hartmeridiaan. Het hart is de koning van het koninkrijk en geeft zo ruimte aan de anderen om hun werk te doen. Als de koning zwak is voelt het hele rijk zich onzeker.
De longmeridiaan is de ontvanger van zuivere energie. Het is de verbinding  vise-versa tussen ons binnenste met alles in de buitenwereld. Deze meridiaan helpt ons anderen te zien en waarderen. 
De dikke darmmeridiaam vormt het afvoersysteem voor het lichaam, de hersenen en het emotionele zelf. Hij zorgt ervoor dat er weer ruimte is voor nieuwe dingen door oude zaken af te voeren.
De Ren mo meridiaan is vat van Yin energie en is daardoor sterk betrokken bij de basis van het leven.
De Du mo meridiaan is een vat van de Yang energie en is vooral betrokken bij de besturing en de afweer.


 

Meridiaankaart van het verloop van de chinese meridanen op het lichaam