long
dikkedarm
maag 
milt 
hart
dunnedarm
blaas
nier
hartconstrictor
3verwarmer
galblaas
lever
Ren mo
Du mo
voorzijde
achterzijde
Galblaasmeridaan
De Galblaasmeridiaan staat vooral voor moed en daarnaast voor gerechtigheid en inzicht. Hij geeft moed om onze grens te stellen aan toelaatbaarheid. De galblaasmeridiaan beheerst ook de functies van de hersenen en het beenmerg(de zetel van het afweersysteem en de bloedvorming). De galblaasmeridaan geeft initiatief om orde te scheppen in uw leven. Hij is de generaal en zijn uitvoerder is het leger die vooral gesymboliseerd wordt door de lever. De galblaasmeridiaan behoort tot het element hout. De zontijd is 23.00 -1.00 uur.

Galblaasmeridaan,  anatomie volgens de klassieke chinese acupunctuur. De meridiaan zit aan beide zijden van het lichaam.
Belangrijkste punten: Gb1, Gb2, Gb14, .Gb20, Gb21, Gb25, Gb26, Gb30, Gb34, Gb39, Gb40, Gb41, Gb43De galblaasmeridaan begint bij Gb1 en krijgt hier zijn energie van de 3voudige verwarmermeridiaan en geeft die door aan de levermeridiaan bij het punt Gb 44. De galblaasmeridaan heeft een belangrijke relatie met de functie van de lever, de functie van de hersenen en de functie van het beenmerg. Hij wordt verder gebruikt bij klachten langs het verloop langs de meridiaan. De galblaasmeridaan brengt vooral orde in het hele systeem. 
Gb1:  migraine, oogontsteking, sinusitus.
Gb2: oorsuizen, migraine.
Gb14: galkolieken, voorhoofdhoofdpijn, migraine, aangezichtspijn.
Gb20: zeer belangrijk punt bij hoofdpijn en migraine, oorsuizen, meniere, duizelingen, sinusitis, neusbloeding, sympatisch zenuwstelsel, psychische problemen.
Gb21: migraine, cervicaalsyndroom
Gb25: nierkoliek, galkoliek, angst, astma.
Gb26: vrouwelijke hormoonstoringen en genitale problemen, lage rugklachten.
Gb30: ischias, artrose van heup en knie, huidziekten, botziekten.
Gb34: belangrijk bij alle spierproblemen, reuma, kramp, stress, gebrek aan moed, knieklachten, verlamming.
Gb39: werkt op het beenmerg, verlammingen, hersenaandoeningen.
Gb40: zwakte, vermoeidheid, slechte galwerking, kramp, gebrek aan moed. 
Gb41: werkt sterk op de gehele heup en andere grote gewrichten, vrouwelijke geslachtsorganen, reuma in combinatie met 3W5.
Gb43: stimuleert de gal, migraine, atonische obstipatie, oogontstekingen.

De Galblaasmeridiaan ( M ) volgens de Koreaanse handacupunctuur.

De Galblaasmeridiaan ( M ) volgens de Koreaanse handacupunctuur.
De galblaasmeridaan in de Koreaanse handacupunctuur heeft minder punten als de Chinese dunnedarmmeridiaan.
De eigenschappen van de punten hebben een sterke overeenkomst met die van de Chinese meridiaan.
Waneer het betreffende punt op vinger/hand gevoelig is kan men meestal ook het overeenkomstige Chinese galblaaspunt behandelen.
M1=Gb14, M2=Gb4, M3=Gb12, M5=Gb20, M6=Gb20, M11=Gb21
M16=Gb25, M17=Gb26, M18=Gb27, M19t/m21 =Gb30, M24=Gb31, M25=Gb32, M26= Gb34, Gb33, M29=Gb39,Gb37, M30=Gb40, M31=Gb41,Gb43 M32=Gb44.
Belangrijkste toepassing:
M1:oog- en voorhoofdpijnen, bewusteloosheid, geestes- en gemoedsaandoeningen, slapeloosheid.
M5: migraine, ooraandoeningen, beroerte, zenuwpijnen, achterhoofdpijn, gezichtsverlamming, galproblemen, geestes- en gemoedsaandoeningen, verlammingsziekten, cirkulatiestoornissen, aderverkalking.
M11: in combinatie met H 2 en I 38 belangrijk bij alle problemen van de rug.
M17: ziekten van de geslachtsorganen, ischias, blaasaandoeningen, rugklachten.
M18: heuppijnen, ontsteking van de heup, reuma.
M20: heuppijnen en gevolgen van een shock.
M22: koorts en opwinding, onderbuikpijn, kouvatten en hoesten, kniereumatisme,  ademnood, lymfklierzwelling.
M26: knieproblemen, reuma, spieraandoeningen, verlammingen, gebrek aan moed..
M31: pijn en stijfheid van de heup en bil, hoofdpijn, migraine, reuma, stoornissen van de vrouwelijke geslachtsorganen, rugpijn, schouderbladpijn
M30:gebrek aan moed, galblaasziekten, reuma, beroerte, verlamming, bronpunt van de galblaasenergie.